Jump to content
Guest Profesor

KKS Lech Poznań

Recommended Posts

bez wiekszych konsekwencji? :/ nie kumam...Cracovia wygrala i nas wyprzedzila :P 3 miejsce by bylo fajne..ale ten puchar intertotto w przerwie miedzy sezonami mi sie nigdy nie podobal...lepiej niech potrenuja...zakupia kilku dobrych grajkow i odpoczna...wazniejszy jest nowy sezon. Jesli Legia bedzie na jesien to 10.000 karnetow pyknie wg mnie :D a wtedy 15k na meczu powinna byc minimum. Kiedy rusza budowa kolejnej trybuny? W nastepnej kolejnosci jest ta z sektorem Vipow i gosci? wtedy zakaz wstepu gosci przez rok? Bo z tego co wiemy to Poznan jakas dodatkowa kase w tym roku dostal :)

Share this post


Link to post

pieprzy? intertoto, cho? mecz z Blackburn jak?? tam atrakcj? by?by; Franz na pewno si? cieszy...

Share this post


Link to post
Kiedy rusza budowa kolejnej trybuny? W nastepnej kolejnosci jest ta z sektorem Vipow i gosci? wtedy zakaz wstepu gosci przez rok? Bo z tego co wiemy to Poznan jakas dodatkowa kase w tym roku dostal :)

Z tego co wiem Pozna? stara si? o organizacj? meczu z Belgi? i to po maj? nast?pi? prace. Na pierwszy rzut ma i?? ta od boisk treningowych. A co do tej kasy to:

Dodatkowe 30 milionów euro na stadion Lecha s? bardziej odleg?e ni? si? wydawa?o. O pieni?dze z rezerwy celowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego mo?e stara? si? ka?de miasto, w którym odbywa? si? b?d? mecze Euro 2012. Pozna? nie ma ?adnej gwarancji, ?e dotacj? dostanie. Ale dokumenty s? ju? w Warszawie.

Share this post


Link to post

Dla Was legenda, dla nas kr?tacz

Oko? da? si? "z?owi?"

Miros?awa Oko?skiego, trenera Czarnych ?aga?, zabrak?o na ?awce szkoleniowej w ligowym meczu ju? po raz drugi. Pi?karzy poinformowa?, ?e mia? wypadek samochodowy, ale na policji i w szpitalu nikt tego nie potwierdza.

 

Mecz w Strzelcach Czarni mieli rozegra? w sobot? 19 maja o godz. 16:00. Rano wyjechali z ?agania autobusem, a M. Oko?ski mia? do nich dojecha? z Poznania.

- Na dwie godziny przed meczem trener zadzwoni? do nas i powiedzia?, ?e nie b?dzie go na meczu, bo mia? wypadek - mówi Wojciech Aksamitowski, pi?karz Czarnych. - Powiedzia? tylko, jakim ustawieniem mamy gra? i jakich zmian dokona? w trakcie meczu.

 

Niektórzy pi?karze bardzo si? przej?li informacj? o wypadku trenera, co by?o wida? podczas gry na boisku. W rezultacie zagrali kolejny s?aby mecz i ulegli ni?ej notowanemu ?ucznikowi.

 

Policja nic nie wie

Do M. Oko?skiego uda?o nam si? dodzwoni? dopiero w ?rod? (23.05). Stwierdzi?, ?e mia? wypadek samochodowy w okolicach Drezdenka. Na mecz wióz? go znajomy. Jego zdaniem, uderzy?o w nich auto wyje?d?aj?ce z drogi podporz?dkowanej. Trener dozna? st?uczenia kr?gów szyjnych, ma za?o?ony gorset na szyi i czeka go rehabilitacja.

- W ?aganiu b?d? w przysz?y wtorek, to porozmawiamy - powiedzia? dziennikarzowi "GR" trener Oko?ski.

 

Takiego zdarzenia nie odnotowa?a jednak komenda policji w Drezdenku, która tego dnia zarejestrowa?a tylko jedn? kolizj?, ale nie pasuj?c? do tej relacji. Tych informacji nie potwierdza te? Agata Sa?atka, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Komendy Policji w Gorzowie.

- Sprawdzili?my wszystkie zdarzenia w ten dzie?, równie? w pobliskich miejscowo?ciach powiatu. Nie mamy takiego zg?oszenia - mówi A. Sa?atka.

O zdarzeniu nie s?yszeli te? lekarze ze szpitala w Drezdenku, cho? przyznaj?, ?e M. Oko?skiego dobrze znaj?.

 

Wybra? si? na Lecha?

W ?aganiu niektórzy pi?karze pow?tpiewaj? w t? wersj?. Mówi? ?e w sobot?, w czasie kiedy Czarni grali w Strzelcach, w Poznaniu by? wielki mecz. Miejscowy Lech, w którym M. Oko?ski gra? przez wiele lat, podejmowa? warszawsk? Legi?.

- Trenerowi bardzo zale?a?o na obejrzeniu sobotniego szlagierowego meczu w Poznaniu - mówi anonimowo jeden z pi?karzy Czarnych ?aga?. - Mo?e ustali? sobie wersj? z wypadkiem, bo nie chcia? otwarcie powiedzie?, ?e b?dzie na meczu w Poznaniu. Zreszt? tydzie? wcze?niej, na meczu z Or?em Mi?dzyrzecz, te? go nie by?o. Mówi? ?e ma jakie? szkolenia dla s?dziów w Szczecinie. Tymczasem s?ysza?em ?e by? na komunii u swojej rodziny.

 

Trener si? broni

- Dlaczego mia?bym ok?amywa? pi?karzy? Mecz w Poznaniu zaczyna? si? dopiero godzin? po zako?czeniu spotkania w Strzelcach, wi?c zd??y?bym, jad?c autem do Strzelec. Dlaczego to pana w ogóle interesuje? Dlaczego w ogóle musz? si? t?umaczy?? - dodaje zdenerwowany trener Oko?ski.

 

Podzi?kowali

Roman Chru?cicki, prezes Czarnych, nie ma powodów do zadowolenia. Zespó?, od czasu kiedy jego trenerem jest M. Oko?ski, spisuje si? s?abo, na 11 spotka? wygra? tylko dwa. Tym bardziej zaskoczy?y go ostatnie "rewelacje".

 

- W najbli?szym czasie zbierze si? zarz?d i na zebraniu podejmiemy decyzj?, co dalej robi? Nie wykluczamy, ?e klub zrezygnuje z us?ug pana Oko?skiego i podzi?kuje mu za prac? - mówi? R. Chru?cicki w ?rod? po po?udniu. - Do ko?ca sezonu zosta?y ju? tylko cztery mecze, taka zmiana nie powinna mie? wp?ywu na ostateczny winik Czarnych.

 

Podobnego zdania by? burmistrz S?awomir Kowal, honorowy prezes klubu Czarnych.

- Je?li pan Oko?ski nie do ko?ca jest fair wobec klubu i pi?karzy, to trzeba to zmieni?. Szkoda pieni?dzy, które mu p?acimy - powiedzia?.

 

Te zapowiedzi spe?ni?y si? jeszcze tego samego dnia (23.05.). Wieczorem zebra? si? zarz?d Czarnych i odwo?a? M. Oko?skiego z funkcji trenera

Mo?e to nie do ko?ca na temat, ale jednak jako? z Lechem jest zwi?zane. Widzieli?cie Poznaniacy na meczu Oko?skiego? Mia? gorsecik na szyi? Pytam si?, bo bardzo mnie zastanawia, kto tu ma racj??

Share this post


Link to post

Jako rodowity ?aganianin i wieloletni kibic Czarnych mog? powiedzie?, ?e w dniu podpisania kontraktu z tym panem wiedzia?em, ?e sukcesów nam od tego nie przyb?dzie. Osoba, która nie potrafi poradzi? sobie z w?asnym alkoholizmem, nie b?dzie w stanie dobrze prowadzi? dru?yny pi?karskiej. Ju? sobie wyobra?am ten jego wypadek. Tyle, o legendzie Lecha panu Oko?skim...

Share this post


Link to post

Ja te? czu?em si? wydymany. Ale o tym ?e jest chlorem, to nie wiedzia?em.

Share this post


Link to post

remis z Odr? 0:0 i mamy 6 miejsce :( a móg? by? Intertoto :(

Share this post


Link to post

Szkoda nieuznanej bramki.. ale jednak widac po zawodnikach, ?e mecz z Legi? ich du?o kosztowa?.. z drugiej strony termianrz moim zdaniem przygotowany pod inne zespo?y.. Dom - wyjazd - Dom. Do?? niekorzystny uk?ad trzy mecze w ci?gu 7 dni.. i te godziny rozpoczecia. Troche ciep?o jak na mnie.. z drugiej strony powinni by? przygotowani kondyucyjnie. Licze na dobre transfery i dobre przygotowanie do nast?pnego sezonu..

 

Kotor :respekt:

Share this post


Link to post
mamy 6 miejsce

 

Z tego co wiem to nie jest tak ?le i Lechici zajeli 4 miejsce na koniec rozgrywek. Osobiscie uwarzam ze dobrze i? nie dostalismy sie do tego Intertoto, szanse na awans do PUEFA by?yby znikome, a tak przynajmniej mozemy sie w spokoju przygotowac do nast?pnego sezonu, w którym mam nadzieje b?dziemy juz walczyc o tytul

Share this post


Link to post
mamy 6 miejsce

 

Z tego co wiem to nie jest tak ?le i Lechici zajeli 4 miejsce na koniec rozgrywek. Osobiscie uwarzam ze dobrze i? nie dostalismy sie do tego Intertoto, szanse na awans do PUEFA by?yby znikome, a tak przynajmniej mozemy sie w spokoju przygotowac do nast?pnego sezonu, w którym mam nadzieje b?dziemy juz walczyc o tytul

 

Jest 6 miejsce. Na pewno!

Share this post


Link to post
Guest Profesor

A dok?adniej pi?te.

Mecz wakacyjny, obie strony nie bardzo si? stara?y, poza ko?cówk?. Dla Odry na plus bardzo gro?ne strza?y z dystansu i ?wietne interwencje Skaby (poza jedn?), na minus ordynarna gra na czas w ko?cówce. Dla Lecha plus za ostatnie 10 minut, minus za poprzednie 80, a zw?aszcza brak odwagi, by odda? strza? na bramk?. Nieuznany gol rzeczywi?cie s?usznie, Mica?ski by? na spalonym, szkoda, ale remis by? najbardziej sprawiedliwy. Kotorowski mistrz, korona dla Reissa, teraz wygra? w ?rod? w Krakowie.

Share this post


Link to post
4. Cracovia Kraków 30 14 7 9 7 49

5. Groclin Grodzisk Wlkp. 30 11 15 4 14 48

6. Lech Pozna? 30 12 11 7 17 47

 

Tutaj i w innych ?ród?ach szóste.

Share this post


Link to post
Guest Profesor
4. Cracovia Kraków 30 14 7 9 7 49

5. Groclin Grodzisk Wlkp. 30 11 15 4 14 48

6. Lech Pozna? 30 12 11 7 17 47

 

Tutaj i w innych ?ród?ach szóste.

 

Mo?e by? i szóste, wa?ne ?e zagrali?my bardzo udan? rund? wiosenn?, jest na czym budowa? zespó? na nowy sezon.

Share this post


Link to post

Lech ma 6. miejsce - czemu mia?by by? wy?ej skoro Cracovia ma 49 punktów, Groclin 48 a Lech 47? ;)

Share this post


Link to post

Wa?ne, ?e wiemy na czym stoimy. Potrzeba wzmocnie?, to wiadome. Ale po rundzie wiosennej wiemy du?o wi?cej! Brawa za ni?. I tylko trzy ligowe pora?ki - Zag??bie, Arka, Cracovia. Dziwne, ?e z trzema zgodami.. hmm

Share this post


Link to post

Po wczorajszym meczu z Wis??, nie chc? widzie? w kadrze pana Dawida Kucharskiego :doh!: Dwa takie same idiotyczne b??dy w kryciu Bro?ka kosztowa?y Lecha 2 bramki. Mo?e i stawka b?aha, ale pomy?le?, ?e takie babole mog? mu si? przytrafi? w lidze? Trzeci gol (w sumie drugi dla Wis?y) te? rotfl - Drzymont chce wybi? pi?k? "na pa??", trafia w nog? Paulisty, a pi?ka lobuj? Kotora :roll:

Ten mecz wygl?da? prawie identycznie jak ten z Legi? - z t? ró?nica, ?e tym razem nie dopisa?o Lechowi szcz??cie.

Swoj? drog? prowadzi? 2-0 i przegra? 2-3 te? trzeba umie? :roll:

Share this post


Link to post

To, ?e pan K. nadaje si? do gastronomii wiemy ju? wszyscy dawno. Juz lepiej jakby zagrali 3 obro?ców;] Mam nadzieje, ?e b?d? na niego ch?tni bo jak nie to szkoda pieni?dzy na kontrakt dla niego..

Share this post


Link to post
Z zespo?em Lecha Pozna? trenuje czeski bramkarz Petr Drobisz. Zawodnik przez najbli?sze dni b?dzie obserwowany przez sztab szkoleniowy Kolejorza.

Zawodnik ma 31 lat, 188 cm wzrostu, a na swoim koncie 190 spotka? w pierwszej lidze.

 

A m?odszych nie ma?

Share this post


Link to post
Z zespo?em Lecha Pozna? trenuje czeski bramkarz Petr Drobisz. Zawodnik przez najbli?sze dni b?dzie obserwowany przez sztab szkoleniowy Kolejorza.

Zawodnik ma 31 lat, 188 cm wzrostu, a na swoim koncie 190 spotka? w pierwszej lidze.

 

A m?odszych nie ma?

Te? mnie zdziwil ten news. Kotorowski nie byl znowu taki najgorszy, poza tym mo?e by? w tym sezonie do wyj?cia Liberda z Zag??bia. A ten Czech pono? z za dobrej strony si? nie pokaza? w poprzednim sezonie.

Share this post


Link to post

Lepszy od Kotorowskiego na pewno nie jest: w wieku 30 lat nie mia? nawet epizodu w mocnym klubie czeskim. W dodatku jego zespó? przegrywa? mecze po 3-0, 4-0 przy sporych jego b??dach.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...