Jump to content
Guest Profesor

[FM 2006] STOP! Chcesz o coś spytać? Zrób to tutaj!

Recommended Posts

Guest Profesor

beztytuu2pw.jpg

 

Temat ten został założony dla wszystkich, którzy nie potrafią posługiwa? się opcja "szukaj". Jeżeli masz jakiś problem z FM zadaj swoje pytanie tutaj, na pewno nie dostaniesz ostrzeżenia (chyba, ze poprosisz o coś nielegalnego ;) ). Temat będzie czyszczony co jakiś czas.

 

Jeżeli jesteś hardkorowcem i uważasz, ze Twój problem jest na tyle ważny, ze warto założyć osobny temat, to proszę bardzo, ale licz się z możliwością otrzymania ostrzeżenia ;)

 

Jeżeli chcesz popierać piractwo komputerowe to bądź świadom, że możesz wylecieć z forum z dwutygodniowym banem.

 

 

Pytania wcześniej zadane i odpowiedzi:

 

 

P: Jak zainstalować łatkę 6.0.1 70473?

O: Jeśli Twoja wersja FM 2006 to 6.0.1, ściągnij plik z łatką exe only ważący 14.2 Mb i nadpisz plikiem fm.exe plik już istniejący w katalogu FM 2006. Jeśli Twoja wersja FM 2006 to 6.0.0, ściągnij pełną łatkę ważącą 94 Mb i zainstaluj ją.

 

 

 

P: Jak wy?wietla? herby i koszulki w FM 2006?

O: Musisz wy??czy? w ustawieniach opcj? U?ywaj cache skórki, a nast?pnie przynajmniej jednokrotnie zmieni? wykorzystywan? skórk?.

 

 

P: Jak uzyska? j?zyk polski w FM 2006?

O: (i) Zmie? j?zyk na czeski i z powrotem na polski. Je?li to nie pomo?e (ii) zainstaluj ?atk? 6.0.1 (co i tak jest wi?cej ni? wskazane).

 

 

P: Jak sprawi?, by w FM 2006 by? Olivier Kahn, prawdziwe reprezentacje Niemiec i Anglii, oraz nazwy rozgrywek?

O: Najpierw znajd? w katalogu FM 2006 podkatalog Data/Db/lnc/all i usu? jego zawarto??. Nast?pnie ?ci?gnij st?d nowy plik fake.inc. Je?li grasz po angielsku, rozpakuj go do tego samego podkatalogu. Je?li grasz po polsku i nie przeszkadzaj? Ci obcoj?zyczne nazwy rozgrywek, zrób podobnie. W przeciwnym razie musisz wyedytowa? ?ci?gni?ty plik fake.inc, pozostawiaj?c tylko wpisy dla Jensa Mustermanna, Niemiec i Holandii.

 

 

P: Jak uzyska? j?zyk polski w polskiej wersji FM 2006?

O: Skorzysta? z pomocy technicznej CDP lub te? ?ci?gn?? najnowszy Patch z serwera SI Games

 

 

P: Jak zmieni? czcionk? w FM 2006 tak, by nie by?o "krzaczków" zamiast polskich liter? Jak zmieni? czcionk? w FM 2006 na tak?, która mi si? podoba?

O: Nalezy dokona? odpowiednich korekt w plikach XML. Pomóc w tym mo?e

CM Revolution Font Changer

 

 

P: Nie wy?wietla mi si? cz??? ?ci?gni?tych z netu koszulek, co robi??

O: Usu? podkatalogi z katalogu /data/graphics/pictures/kits z wyj?tkiem podkatalogu /default i jeszcze raz zainstaluj nowe koszulki. Wy??cz równie? w opcjach cache skórki.

 

 

Jak zrobi? screena z gry?

by Icon: Otwierasz gr? na tym obrazie, który chcesz mie? na screenie, nast?pnie naciskasz na klawiaturze przycisk "Print Screen - Sys Rq", otwierasz program graficzny (paint, photo editor lub inny) w tym programie tworzysz nowy obraz (zazwyczaj: Plik> nowy > wybierasz ustawienia dotycz?ce wielko?ci i jako?ci) nast?pnie wklejasz zrzut z ekranu korzystaj?c z klawiszy CTRL+V lub z menu wybieraj?c opcj? Edycja > wklej. Nast?pnie zapisujesz obraz na dysk (Plik > zapisz jako). Z dysku mo?esz go wrzuci? na darmowy serwer www.imageshack.us i pochwali? si? nim na CM Forum.

 

Odpowie mi kto??

by Icon: Prosz? si? uzbroi? w cierpliwo?? i czeka? a? znajdzie si? taka osoba, która zna odpowied? na zadane pytanie.

 

 

W profilach zawodników jest taka opcja ustawienie, a tam co? w stylu "ulubione zagrania", czemu wszyscy polscy zawodnicy maj? pust? t? opcje? Czy mo?e po jakim? czasie takie zagrania dochodz?, od czego to zale?y? Gram ju? 3 sezon i nic takiego nie zaobserwowa?em. A sprowadzi?em sobie zawodnika z zagranicy, który mia? w?a?nie takie zagrania wpisane, i ku memu zaskoczeniu naprawd? je wykonywa? podczas meczu, czyli nie jest to opcja ot tak sobie!

by kkamillo: Bo Polscy zawodnicy nie wyró?niaj? si? czym? nadzwyczajnym i nie maj? ulubionych zagra?, które robiliby bardzo cz?sto - jak Beckham strza?y techniczny czy R.Carlos mocne strza?y z rzutów wolnych z dalszych odleg?o?ci - z czasem u niektórych si? takowe pojawiaj?, u mnie w Legii po kilku sezonach, gdy Burkhardt mia? w profilu rozgrywaj?cy to przyby?o mu "dyktowanie tempa" i rzeczywi?cie potrafi? poci?gn?? zespó? do przodu.

 

 

Jak mo?na wstawi? fotk? w swój profil?

by ?aziii: Tak samo jak wstawiasz w profil zawodników. Tez masz swój ID i uzupe?niasz plik config. Tylko ze fotka musi by? du?o mniejsza, ni? u zawodników. Zdaje si? 95x95, czyli tak jak standardowe fotki do??czone do gry przez SI.

 

 

Co zrobi?, aby prawid?owo by?y wy?wietlane czcionki skinu?

by Wujek Przecinak: u?yj programu CM Rev Font Changer lub wklej fonty z Windowsa do folderu fonts w skinie.

by Icon: lub skorzysta? z tekstu: http://www.fm.livenet.pl/polskie%20znaki.html

 

 

Która opcja jest najlepsza w "przetwarzanie wyników"?

by Fenomen: zale?y czy dbasz g?ownie o szybko?? rozgrywki, czy mo?e o to, ?eby w czasie przetwarzania moc zajmowa? si? jeszcze jakimi? innymi sprawami w grze (np. przegl?daniem sk?adu b?d? ustalaniem taktyki)

 

 

Co zrobi? jak pi?karz podaje dat? przej?cia na emerytur?, aby zosta? w moim klubie trenerem lub asystentem?

by Icon: Zaoferuj mu kontrakt jako trener/pi?karz lub asystent/pi?karz. Czasem pi?karze nie chc? kontynuowa? kariery jako trener i po prostu odrzucaj? takie oferty, ale warto próbowa?.

 

 

Dlaczego niektórzy pi?karze potrzebuj? aklimatyzacji? Mia?em kilku takich jak prowadzi?em Lyon, natomiast jak prowadz? Dynamo Kijów nie ma problemów z ?adn? aklimatyzacj?.

by Brynglu: wszystko zale?y od ich atrybutów mentalnych.

 

 

Dlaczego niektórzy gracze z ligi brazylijskiej bez problemu do??czaj? do mojego Dynama a cz??? nie chce gra?, bo to strata kariery?

by Brynglu: reputacja zawodnika

by DiNHo: Liga Ukrai?ska to na razie nie jest marzenie ka?dego zawodnika.

by ?aziii: A czy Ty b?d?c Brazylijczykiem przeprowadzi?by? si? na Ukrain?? Pla?a Cabanas, gor?ce laski, a tu nagle -20. My?l?, ?e wi?kszo?? Brazylijczyków nie wie nawet, co to Ukraina. Nie dziw si? wi?c, ?e nie chc? przychodzi? do Twojego Dinama.

 

 

Czym ró?ni si? wys?anie grajka do specjalisty od wys?ania do fizjoterapeuty? Wiem ze d?ugo?ci? leczenia, ale czy za specjalist? si? cos p?aci?

by KoRcZuS: Raczej si? nic nie p?aci, po prostu specjalista zrobi wszystko lepiej ni? fizjoterapeuta i b?dzie mniejsze ryzyko kolejnej kontuzji.

 

 

Czy w wersji polskiej FMa 2006 jest równie? do wyboru j?zyk angielski? Zastanawiam si? nad kupnem FMa, ale nie chcia?bym mi?? go tylko po polsku

by kkamillo: Tak po spatchowaniu go ?atkami wydanymi przez autorów gry b?dziesz mia? do wyboru nie tylko j?z. polskiego, ale tak?e kilka innych w tym oczywi?cie angielski.

 

 

Od czego ro?nie waga sejwu?

by Fenomen: samo to ze zawodnikom dopisywane s? z ka?dym sezonem nast?pne karty w historii - to do?? powa?nie zwi?ksza wag?; dodatkowo zauwa?y?em tez, ze co nowy sezon pojawia si? wi?cej nowych graczy, nic znika starych (tzn. ko?cz? karier?), a ilo?? postaci w grze tez zwi?ksza na obj?to?? save'a

 

Za?ó?my ?e gram np. niemieck? Bundeslig? i na ko?cu sezonu spadam do 2 ligi. Co wtedy je?li nie mam wczytanej tej 2 ligi?

by wojtuslodz: Zostaniesz wyrzucony z klubu poniewa? je?eli nie masz za?adowanej danej ligi od pocz?tku to na pewno w niej nie zagrasz.

 

Sprawdza? kto? czy edytor MCFM 06 0.1.2 dzia?a mo?e z patchem 6.0.3?

Icon: Nie dzia?a.

 

 

Mam trzech asystentów (C. Maldini, G. Pin, R. Galbiati). Moim pierwszym jest G. Pin (pierwszym tzn. on mi doradza co zrobi? gdy np. dostaje komunikat, ?e co? komu? nie pasuje). Co musze zrobi? ?eby pierwszym zosta? C. Maldini?

by kinas: Podpisz z pozosta?ymi nowe kontrakty o posad? "trener".

 

 

Ja mam pytanko. Co trzeba zrobi? ?eby poprawi? statystyki managera w klubie? Je?li chodzi o osi?gni?cia w klubie to s? imponuj?ce. I tak niektóre statystyki mam kiepskie a nie które maksymalne!

by kinas: Te statsy zale?? g?ownie od naszych wypowiedzi publicznych, np. z mediami. pi?karzami. Nie maj? one ?ADNEGO wp?ywu na reputacj? managera i jego umiej?tno?ci.

 

 

Nie wy?wietla si? kit Sampdorii Genoa.

by kinas: Mi te? nie dzia?a?. Okaza?o si?, ?e wpis do configu by? b??dny.

 

 

Gdzie idzie sprawdzi? w grze miejsce w rankingu(Uefa, Fifa) trenerów, klubów, pa?stw?

by handballer: Wchodzisz w Puchar UEFA lub Lig? Mistrzów i w panelu masz "Wspó?czynniki klubów" i "Wspó?czynniki reprezentacji". Ranking FIFA jak chcesz sprawdzi? to wchodzisz w Mistrzostwa ?wiata lub jakie? eliminacje i w panelu masz "Ranking ?wiatowy"

 

 

Jak i czy w ogóle mo?na zorganizowa? turniej towarzyski? Tak ?eby wszystkie mecze rozgrywane by?y u nas na stadionie?

by Fenomen: wchodzisz w terminarz i u do?u masz taka opcje "zorganizuj mecz towarzyski" albo cos podobnego, wchodzisz tam i masz cala gam? mo?liwo?ci organizacji meczów towarzyskich ro?nego typu.

 

 

Co oznacza atrybut bramkarza ekscentryczno?? i czy dobrze jak ma wysoki.

by Bobi: Ekscentryczno?? to po prostu pewien sposób zachowania si?... Je?li bramkarz ma wysoki atrybut Ekscentryczno?? czasami zachowuje si? dziwnie, broni w "spektakularny" sposób, pyskuje s?dziom itd.

 

Co znaczy, ?e edytor jest czasu rzeczywistego?

by handballer: To znaczy ze jak cos zmienisz to zmiany b?d? widoczne od razu. Nie musisz zaczyna? nowej rozgrywki. Musisz mie? w??czonego FM'a ?eby u?ywa? edytora czasu rzeczywistego.

 

 

W czasie praktycznie ka?dego meczu zamieniaj? mi si? pozycjami prawy z lewem pomocnikiem. Czym jest to spowodowane?

by Fenomen: spróbuj za?adowa? od nowa jak?? domy?ln? taktyk? i jeszcze raz ustawi? j? po swojemu; a mo?e by? tez tak ze po prostu dwóch twoich zawodników ma ustawione "split position" czy jako? tak, polegaj?ce na wymianie pozycji na boisku.

 

 

Czy istniej? jakie? programy lub co? w tym stylu, dzi?ki którym da si? naprawi? zepsuty save?

by elooos: Nie da si? odzyska? utraconych stanów gry. Najlepszym sposobem by si? uchroni?, jest cz?ste robienie kopii zapasowych save'ów.

 

 

Od czego zale?? gwiazdki w raporcie o dru?ynie? No mój zawodnik ma super statystyki a ma tylko 2 gwiazdki.

by kinas: to zale?y od Asystenta. By? mo?e ustawi? go na innej pozycji lub twój asystent sie nie zna (ma niskie atrybuty).

 

Przy wyborze ligi jest taka opcja: "szczegó?y" i tam do wyboru: pe?na, normalna, podstawowa, ja zawsze wybieram szczegó?y normalne, a jakie b?d? zmiany jak si? wybierze szczegó?y pe?ne lub podstawowe?

by Profesor: Klubu z podstawowej nie mo?esz prowadzi?, tylko wyniki ogl?da? dla wi?kszego realizmu. Przy pe?nej mo?esz chyba mecze skróty etc. ogl?da? bardziej szczegó?owo. Normalna w pe?ni wystarcza.

 

 

Gdzie jest ta opcja co by?a w FM 2005, ?e w profilu zawodnika pod kontraktem na niebiesko pisa?o ?e kontrakt jest niechroniony.

by Longer: Kontrakty niechronione zlikwidowano, poniewa? one w rzeczywisto?ci tak naprawd? nie istniej?.

 

 

Jak sie zg?asza zawodnika do gry (liga hiszpa?ska)? Zrobi?em par? transferów, przysz?o paru nowych zawodników i w zak?adce terminarz mam napisane: 5 niezarejestrowanych zawodników...

by Fenomen: rejestrowanie nowych graczy nast?pi z dniem 31 sierpnia bodaj?e, je?eli chcesz to zrobi? wcze?niej to wchodzisz w swój sk?ad i w menu po lewej stronie (zak?adam ze grasz na standardowym skinie) masz taka opcje jak Squad Numbers - tam wchodzisz i wybierasz numery, które s? jednocze?nie identyfikatorami pi?karzy, podawanymi przy rejestracji

 

 

Wszystkie dzia?aj? dobrze prócz domowej koszulki Arsenalu, która pozostaje domy?ln? czyli t? tak? ma?? czerwon?. Czy mia? kto? z Was podobny problem? Wiecie jak sobie z tym poradzi??

by Icon: Jest to bug, czyli b??d w grze - po roku wszystko wraca do normy.

 

Czy liczba kibiców na stadionie ma wp?yw na gr? dru?yn?

by Icon: Tak. Im wi?ksza ilo?? kibiców tym wi?ksze wp?ywy do kasy klubowej.

 

 

Czy mo?na rozbudowa? stadion który nie ma mo?liwo?ci dalszej rozbudowy w edytorze?

by Icon: Nie

 

Czy zarz?d mo?e zdecydowa? si? wybudowa? nowy stadion?

by Icon: Nie

Co oznacza termin "Kobieta" w edytorze u gracza?

by Icon: Oznacza, ?e wprowadzona posta? jest kobiet?. Kobiety tak?e dzia?aj? w ?wiecie futbolowym (patrz Joanna Drzyma?a w Groclinie).

 

 

Czy mo?na grac dwoma dru?ynami jako jeden menad?er?

by Vetr: Nie, mo?esz jedynie gra? klubem i prowadzi? reprezentacj?.

 

 

Je?li gmina zablokowa?a rozbudow? stadionu to jest to stan sta?y czy potem mo?e zezwoli? budow??

by Profesor: Raczej jest to stan sta?y. Zdarza si?, cho? w FM05 ani 06 mi si? nie uda?o. We wcze?niejszych CMach raz czy drugi po paru negatach rada gminy si? zgadza?a.

 

 

Gdzie w FM 2006 wy??cza si? trening w dniu meczu?

by kkamillo: nie ma takiej opcji.

 

 

W jaki sposób, bez robienia reinstalki FM'a powróci? do poprzedniej wersji patcha?

by emik:

1. wejd? do rejestru i znajd? klucz: HKEY_CURRENT_USERSoftwareSports Interactive LtdInstallsFootball Manager 2006

2. warto?? Version zmie? na 6.0.0

3. ju? mo?na instalowa? dowolnego patcha

 

 

Jak wymusi? gr? w oknie?

by Gabe: Dopisa? do linii komend dowolnego skrótu FMa '-small_screen -windowed'

Share this post


Link to post

Je?li zatrudni? fizykoterapeut?, to jaka jest ró?nica pomi?dzy, go?ciem z ma?? reputacj? a wysokimi statystykami, a typem z wysok? reputacj? a ma?ymi statystykami??

 

Np. Mam go?cia - rep: ?wiatowa, Physiotherapy - 10, a go?cia rep: lokalna, Physiotherapy 12

Czy to w jakikolwiek sposób wp?ywa na kontuzje, ew. na ich szybsze leczenie?

 

Za odp. b?d? wdzi?czny :)

Share this post


Link to post

Po pierwsze nie fizykoterapeut?, a fizjoterapeut?.

Po drugie, reputacja nie wp?ywa na d?ugo?? leczenia. Po prostu fizjoterapeuta z lepsz? reputacj? b?dzie bardziej znany w futbolowym ?wiatku i nie do ka?dego klubu b?dzie chcia? przej??.

Po trzecie, im wi?ksze zdolno?ci medyczne fizjoterapeuty, tym krótszy okres kontuzji gracza.

Po czwarte, same zdolno??i medyczne nie wystarcz?. Warto, aby fizjoterapeuta mia? jeszcze wysoki poziom determinacji i zdolno?ci do adaptacji.

 

Mam nadziej?, ?e odpowiedzia?em wystarczajaco jasno.:)

Share this post


Link to post

Pytanie do?? podstawowe...

Na czym polega "Menad?erska Klauzula Odej?cia" przy podpisywaniu kontraktu?

Share this post


Link to post

Nie jestem pewien, ale to chyba minimalna kwota, za jak? zawodnik mo?e odej?? z klubu po odej?ciu mened?era, który go do klubu ?ci?gn??.

Share this post


Link to post
Nie jestem pewien, ale to chyba minimalna kwota, za jak? zawodnik mo?e odej?? z klubu po odej?ciu mened?era, który go do klubu ?ci?gn??.

 

A mi si? raczej wydaje, ?e to klauzula rozwi?zania kontraktu ze skutkiem natychmiastowym w wypadku otrzymania przez zawodnika mened?erskiej oferty pracy (nie wiem czy coach/scout/physio te? si? liczy)

Share this post


Link to post

Hm. Mo?na jako? w FM'ie zmieni? rozdzielczo??? Jak tak, to w jaki sposób...

Share this post


Link to post

-fullscreen_width="xxx" -fullscreen_height="xxx"

do linii komend

 

Na pewno w 2007, czy w poprzednich si? da, to nie wiem na 100%, ale spróbuj tego :D

 

EDIT - poprawi?em na wskazane przez SI :] Te powinny dzia?a? w FM2006

Share this post


Link to post

Czy FM 2006 pozwala na zmiane reputacji klubu podczas gry? a je?li nie to czy jak j? zmienimy w edytorze, to czy mo?emy zastosowa? do zapisanej ju? gry?

Share this post


Link to post
Czy FM 2006 pozwala na zmiane reputacji klubu podczas gry?

 

AFAIR klubu - tak, ligi - nie :/

 

a je?li nie to czy jak j? zmienimy w edytorze, to czy mo?emy zastosowa? do zapisanej ju? gry?

 

Je?li uda Ci si? to zrobi? w edytorze save'ów/czasu rzeczywistego (sorry, ostatnio u?ywa?em edytora w cm4 :])

Share this post


Link to post

Gram ju? Pozna?skim Lechem 6 sezon: zdoby?em 5 Mistrostw P, 5 PP, 1 Inter-totto, 1 UEFA, w LM 2 razy ?wier?fina?, 1 raz pó?fina?, 1 fina? i ci?gle mam reputacj? krajow?, stadion najwy?ej wype?nia si? do po?owy ok. 11 tys. osób, a polska w rankingu lig europejskich jest ju? 5 za Angli?, Hiszpani?, Niemcami i W?ochami.

Share this post


Link to post
i ci?gle mam reputacj? krajow?

 

A to jest jeszcze inna bajka, bo to Twoja reputacja :]

 

A patch który? :>

Share this post


Link to post

fm 2006 6.0.1. Jak wchodz? w mójprofil to mam kontynentaln?, a mój asystent z krajowej awansowa? na ?wiatow?, a klub jak mia? krajow? tak ma, no i ta frekwencja, pomimo tego, ?e zatrudni?em Marica z Szachtara i m?odzie? u-18 czci go jak Boga. Czy kiedykolwiek b?d? móg? do Lecha sprowadzi? jakiego? holendra, szkota, belga lub kogo? z jeszcze wy?szej pó?ki? Jak do tej pory to tylko gracze z innych kontynentów mi nie odmawiaj?, no i oczywi?ci cieniasy z Serbi, Czech i Europy wschodniej.

Share this post


Link to post
Czy kiedykolwiek b?d? móg? do Lecha sprowadzi? jakiego? holendra, szkota, belga lub kogo? z jeszcze wy?szej pó?ki?

Nie, poniewa? takie kraje jak Belgia, Holandia, Wielka Brytania, czy jakikolwiek kraj z Europy zachodniej maj? reputacj? rozwini?tych, a Polska to kraj rozwijaj?cy si?. Za? pi?karze z lig krajów rozwini?tych bardzo rzadko zgadzaj? si? przej?? do lig krajów rozwijaj?cych si?.

Share this post


Link to post

witam, mam problem z fm 2006. polega on na tym ze podczas gry codzienie przetawiaja mi sie automatycznie opcje, tzn waluta na inna i autozapis na "codziennie". moze mial ktos taki problem i umie go rozwi?zac?

Share this post


Link to post
Guest Profesor
witam, mam problem z fm 2006. polega on na tym ze podczas gry codzienie przetawiaja mi sie automatycznie opcje, tzn waluta na inna i autozapis na "codziennie". moze mial ktos taki problem i umie go rozwi?zac?

 

A na jak? walut??

Share this post


Link to post
Guest Profesor
na tajski baht, ale czy to warzne?

 

Tak, bo masz pirata. :pa:

Share this post


Link to post

Mam pytanie skad moge sciagnac jakiegos nowszego update do Fm 2oo6 ?

Share this post


Link to post

Witam!!!

 

Mam problem ze strojami drużyn Premiership. Po zainstalowaniu nowych strojów dzieją się dziwne rzeczy. Albo stroje się nie wyświetlają , albo pokazują się standardowe, albo te wgrane. Na zmianę. Przy wejściu w drużynę i w informacje tam gdzie są stroje tam przy każdym wejściu pojazuje się coś innego. A skoro instalowałem stroje to chciałbym mieć tylko te w grze. Dodam jeszcze, że próbowałem róznych strojów i tylko z angielskimi są problemy

Aha, odznaczyłem "używaj cache skórki" zmieniałem skiny, ale nie pomaga. Gram na patchu 6.0.3 :x

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...