Skocz do zawartości
Spoxik

Górnik Zabrze

Rekomendowane odpowiedzi

Dolono?l?ski futbol wyra?nie odbija si? od dna, Ruch wraca do Ekstraklasy, Zag??bie Sosnowiec równie?, przed szans? na awans stoi Polonia Bytom

Górno?l?ski! Dolny ?l?sk to Wroc?aw i okolice. Górny ?l?sk to GOP i ROW (odsy?am do Wikipedii z zapoznaniem si? z tymi skrótami).

I powtarzam setny raz - Zag??bie Sosnowiec to nie jest ?l?ski klub. Sosnowiec nie jest ?l?skiem. Ale to tak gwoli wyja?nienia i sprostowania.

 

Górnik wreszcie doczeka si? szerokiej kadry. Trener b?dzie móg? w ko?cu skorzysta? z kilkunastu graczy i nie b?dzie musia? w ka?dym meczu wystawia? tych samych zawodników, którzy co prawda zawodz? w ka?dym meczu ale innej alternatywy dla nich nie ma. Dobrze si? sta?o, ?e Górnik unikn?? degradacji bo pozostanie obok Legii najd?u?ej graj?cym w Ekstraklasie klubem.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Kulisy przej?cia Górnika przez Allianz:

Dwaj przyjaciele, byli dziennikarze sportowi, doprowadzili do sprowadzenia do polskiego klubu jednego z najpot??niejszych sponsorów. Bud?et Górnika Zabrze - klubu, który jeszcze niedawno by? na kraw?dzi spadku i bankructwa, mo?e si?gn?? nawet 20 milionów z?otych!

 

Kulisy przej?cia Górnika przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Polska s? niecodzienne. J?drzej J?drych, obecnie pose? PiS-u, oraz Ryszard Szuster, aktualnie prezes Górnika Zabrze, znaj? si? od kilkunastu lat. Po raz pierwszy poznali si? na praktykach w redakcji katowickiego "Sportu", gdzie Szuster by? dziennikarzem, a J?drych praktykantem. - Ale nasza znajomo?? mocno si? rozwin??a, gdy ja by?em rzecznikiem wojewody Marka Kempskiego, a Ryszard rzecznikiem ?l?skiego Zwi?zku Pi?ki No?nej. Potem spotykali?my si? ju? regularnie - opowiada pose?, który interesuje si? pi?k? od dzieci?stwa. Pochodzi z le??cych w Bieszczadach Ustrzyk Dolnych, a jako junior gra? w miejscowym zespole pi?karskim.

 

Sk?d pomys? na firm? Allianz? Jesieni? ubieg?ego roku J?drych i Szuster (wtedy jeszcze mened?er, a nie prezes) spotkali si? i zacz?li rozmawia? o Górniku. - Szkoda klubu, wielka firma

. Przygotowali?my list? firm, które mog?yby pomóc i... d?ugo nie trzeba by?o szuka?! Na liter? A by? Allianz - przypomina sobie Szuster.

 

J?drych by? ju? wtedy pos?em i wykorzysta? swoje kontakty. - Rozmowy podj??em w pa?dzierniku ubieg?ego roku. Prezes Pawe? Dangel by? bardzo przychylny, a rozmowy bardzo konkretne - wspomina. - Gdyby nie J?drzej, nie by?oby tak ?atwo umówi? si? na rozmowy - dodaje Szuster. Ciekawe, ?e po stronie negocjatorów z firmy Allianz by? Tadeusz Pi?tka, przed laty zawodnik Siarki Tarnobrzeg z tej samej ligi juniorskiej, w której gra? J?drych.

 

Obaj panowie udali si? z wizyt? do nowo wybranej prezydent Zabrza Ma?gorzaty Ma?ki-Szulik. Opowiedzieli jej o swoim pomy?le na uratowanie Górnika, przyznali, ?e konieczna b?dzie zmiana zarz?du. Po dwóch tygodniach prezydent zadzwoni?a do Szustera i zaproponowa?a mu stanowisko prezesa klubu.

 

- To by?a ostatnia szansa dla Górnika, bo zad?u?enie tego klubu si?ga 11 mln z?, a sportowo zespó? ledwo uratowa? si? przed degradacj? - przyznaje J?drych. - A teraz bud?et Górnika b?dzie wynosi? 15-20 mln z?. W zale?no?ci od potrzeb! - zdradza.

 

40-letni J?drych twierdzi, ?e uratowanie Górnika to spe?nienie jego sportowych marze?. - Mam negatywny stosunek do PRL-u, ale musz? z?o?y? ho?d 50-letniej historii Górnika. Takiego dorobku nie mo?na by?o zmarnowa? - mówi.

 

?ród?o: Gazeta Wyborcza

 

Kolejne pieni?dze dla Zabrzan:

Krzysztof Maj, dyrektor d/s marketingu Górnika informuje: - Mamy kolejne dobre wie?ci. Najpierw by?o zapewnienie ligowego bytu, potem licencja i umowa ze sponsorem, a teraz dostali?my informacj?, ?e je?li utrzyma si? obecna tendencja, to ze sprzeda?y piwa z logo klubu otrzymamy milion z?otych! Maj dodaje równie?, ?e powsta?y ju? pomys?y na kolejne kampanie promocyjne, których efekty te? powinny zasili? bud?et Górnika.

 

?ród?o: Dziennik Zachodni

 

Górnik w ko?cu ma poparcie nie tylko w?ród kibiców ale i u polityków. Mówi si? tak?e, ?e Wiczorek zaczyna prac? od 1 lipca, tymczasem w ostatnim wywiadzie podkre?la, ?e ju? od 1 czerwca rozpocz?? wspó?prac? z Allianz i to on b?dzie odpowiedzialny za przygotowania do nowego sezonu a tak?e b?dzie mia? wp?yw na to jakich zawodników sprowadzi si? do Zabrza. Wiadomo ju? na 100%, ?e Tomasz Hajto nie zagra w Górniku.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

No i pieknie!

 

Ja tam jestem zdania, ze lepiej budowac druzyne powoli, ale z glowa. Niech budzet bedzie nawet 12 mln a niech beda inwestycje w infrastrukture - przede wszystkim baze treningowa z prawdziwego zdarzenia. I chyba Allianz bedzie tak robil - zamiast wyrzucac pieniadze na niewypaly transferowe - inwestowanie w mlodziez, by mieli warunki na rozwoj.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
I chyba Allianz bedzie tak robil - zamiast wyrzucac pieniadze na niewypaly transferowe - inwestowanie w mlodziez, by mieli warunki na rozwoj.

Allianz niech lepiej zainwestuje w pogodzenie się z Gwarkiem, bo konflikt na linii Górnik - Gwarek to jeden z większych absurdów w polskiej piłce: bo to Gwarek wyciągał rękę do Górnika, choć mógł zyskać o wiele mniej od niego. Jak tylko te relacje będą wyglądać właściwie, to budowa zaplecza juniorskiego w Zabrzu nie będzie potrzebna: przecież Gwarek to najlepsza (?) szkółka piłkarska w Polsce.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Portugalska firma deweloperska zaproponowała władzom Zabrza wybudowanie nowego stadionu Górnika Zabrze w zamian za możliwość postawienia obok centrum handlowego i apartamentowców. Inwestycja miałaby być prowadzona według zasad Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Miejscy radni mają zdecydować o ewentualnym poparciu tego rozwiązania 2 lipca.

 

Zalety finansowania w ramach PPP budowy nowego stadionu w Zabrzu, który przed Euro 2012 stałby się zapleczem Stadionu Śląskiego, przedstawiał we wtorek w zabrzańskim magistracie manager nowych projektów firmy Amorim Imobilaria, Djori Miranda. Wskazywał, że podobne rozwiązanie przyjęto w kilku już zrealizowanych przez firmę obiektach sportowo-komercyjnych, m.in. Stadionie Smoka, na którym mecze rozgrywa FC Porto.

 

Zgodnie z zaproponowaną przez dewelopera koncepcją, po zakończeniu całości inwestycji z końcem 2010 r. gotowy stadion zostałby oddany miastu - najprawdopodobniej w wieczyste użytkowanie, natomiast Portugalczycy w zamian czerpaliby zyski z położonych tuż przy nim centrum handlowego o pow. blisko 54 tys. metrów kw., a także trzech apartamentowców. Przewidziane miejsca parkingowe miałyby być użytkowane wspólnie.

 

Jak podkreślał we wtorek Miranda, przyjęta przez firmę propozycja dla władz miasta jest wstępna i wymaga dalszych rozmów - m.in. na temat oczekiwanych przez władze miasta parametrów stadionu. Zadeklarował, że jego firma jest w stanie wybudować stadion na 15 tys. miejsc zarówno za 45 mln euro, jak i 80 mln euro, ale też stadion znacznie większy - na 35 tys. miejsc. Deweloper może sfinansować całość inwestycji, jednak od włożonych przez niego środków będą m.in. zależeć warunki użytkowania stadionu przez miasto.

 

Wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski podczas spotkania wskazywał, że dotąd nie powstał jeszcze w Polsce żaden obiekt sportowy zbudowany w drodze PPP, natomiast do tego rozwiązania przymierzają się przygotowujące budowę swoich stadionów na Euro 2012 Wrocław i Gdańsk. Przypomniał, że jeśli nowy stadion stanie w Zabrzu do 2011 r., będzie on zapleczem dla Stadionu Śląskiego, pozostającego na liście rezerwowej obiektów tej imprezy.

 

Zgodnie z polskim prawem, aby miasto mogło prowadzić inwestycję w drodze PPP, konieczne jest wyłonienie partnera prywatnego w drodze przetargu. Aby właściwie przygotować ów przetarg, Zabrze zdecydowało się na zatrudnienie firmy doradczej, która opracuje dokumentację zawierającą m.in. warunki finansowe oraz parametry oczekiwanego stadionu, które zostaną zaproponowane stającym do przetargu oferentom. Koszt tej dokumentacji to ok. 300-500 tys. zł.

 

Jak poinformował we wtorek Lewandowski, zanim miasto zdecyduje się wydać tę kwotę, chce poznać opinię radnych na temat budowy stadionu w ramach PPP i związanych z tym konsekwencji. Radni - w przypadku propozycji Portugalczyków - musieliby się bowiem zgodzić m.in. na budowę trzeciego już w mieście dużego centrum handlowego, a co za tym idzie, na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Uczestniczący w spotkaniu radni wskazywali, że w przypadku podjęcia inwestycji w ramach PPP, klub straciłby istniejącą wokół obecnego stadionu bazę treningową. Zdaniem Lewandowskiego, działacze Górnika zgadzają się na przeniesienie zaplecza na teren któregoś z pozostałych zabrzańskich klubów - Walki albo Sparty. Najbliższa sesja rady Zabrza, na której może zostać przyjęta uchwała intencyjna w sprawie stadionu, ma odbyć się 2 lipca.

 

Radni oraz zainteresowani mieszkańcy Zabrza mogą do tego czasu zastanowić się nad koncepcją zaproponowaną przez portugalskiego dewelopera. Przewiduje ona całkowite zburzenie dotychczasowego stadionu i zbudowanie w tym miejscu - oraz na terenie obecnych boisk treningowych - centrum handlowego.

 

Nowy stadion - o kształcie i parametrach określonych przez miasto w umowie przetargowej - miałby powstać na miejscu zlikwidowanego niedawno kąpieliska, a zaplanowane apartamentowce stanęłyby między zachowanymi kortami tenisowymi a centrum handlowym. Zaplanowano również przygotowanie ponad 1600 miejsc parkingowych wspólnych dla centrum i stadionu, a także kilkaset dalszych wokół całego kompleksu.

Jak widać Górnik dąży ku lepszym czasom, strategiczny sponsor już jest, teraz stadion, jeszcze parę lat i Górnik na mistrza :>

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Ale by były jaja jakby wybudowali ten stadion a przed 2012 nie zdążyli z Warszawskim/Gdańskim/Wrocławskim i przenieśli mecze do Zabrza :lol::D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Euro jest raczej nierealne ale to co przeczytałem mnie po prostu zszokowało (pozytywnie). W ogóle nie rozumiem nad czym się tu zastanawiać? Stadion na 35 tyś za darmo? :szok: Zabrze byłoby głupie (radni), gdyby odrzucili taką ofertę. Bo co za różnica czy zyski z tego centrum handlowego ma czerpać jakiś niemiecki Kaufland czy Portugalczycy? Apartamentowce chcą wybudować za darmo? No cholera, nad czym się tu zastanawiać? :o

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Euro jest raczej nierealne ale to co przeczytałem mnie po prostu zszokowało (pozytywnie). W ogóle nie rozumiem nad czym się tu zastanawiać? Stadion na 35 tyś za darmo? :szok: Zabrze byłoby głupie (radni), gdyby odrzucili taką ofertę. Bo co za różnica czy zyski z tego centrum handlowego ma czerpać jakiś niemiecki Kaufland czy Portugalczycy? Apartamentowce chcą wybudować za darmo? No cholera, nad czym się tu zastanawiać? :o

 

 

Na oko to tak wygląda banalnie, ale bracie to jest Polska nie elegancja-francja :kekeke: Nie takie rzeczy w Polsce ludzie paprali :evil:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Apartamentowce chcą wybudować za darmo? No cholera, nad czym się tu zastanawiać?

 

Coś się zagalopowałeś w tej euforii - dostaną za darmo ziemię i wybudują normalnie za swoją kasę jak każdy developer apartamentowiec i sprzedadzą go na rynku.

 

gdyby odrzucili taką ofertę. Bo co za różnica czy zyski z tego centrum handlowego ma czerpać jakiś niemiecki Kaufland czy Portugalczycy?

 

To nie takie proste - tak jak mówi mój przedmówca - chodzi głównie o to - przez jaki okres właścicielem stadionu będą Portugalczycy i ile będą chcieli kasy za wynajem obiektu dla górnika

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Coś się zagalopowałeś w tej euforii - dostaną za darmo ziemię i wybudują normalnie za swoją kasę jak każdy developer apartamentowiec i sprzedadzą go na rynku.

Nic się nie zagalopowałem - co z tego, że wybudują i sprzedają? Ich święte prawo!

To nie takie proste - tak jak mówi mój przedmówca - chodzi głównie o to - przez jaki okres właścicielem stadionu będą Portugalczycy i ile będą chcieli kasy za wynajem obiektu dla górnika

Aha, czyli lepiej jest nie mieć stadionu żeby źli Portugalczycy nie zarobili ani grosza? :]

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Aha, czyli lepiej jest nie mieć stadionu żeby źli Portugalczycy nie zarobili ani grosza?

 

A gdzie ja to neguję -- tylko pokazuję, że są pewne sprawy, które w negocjacjach mogą nie przejść - przykładowo Górnik miałby płacić 4mln euro za sezon za używanie stadionu :kekeke:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Z tego co wiem, miasto ma dostać ten stadion na własność

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Z tego co wiem, miasto ma dostać ten stadion na własność

 

Jak na moją logikę to chyba tak się nie stanie - a może są tam w okolicy tak drogie grunty??? nie wiem :zawstydzony:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Z tego co wiem, miasto ma dostać ten stadion na własność

 

Jak na moją logikę to chyba tak się nie stanie - a może są tam w okolicy tak drogie grunty??? nie wiem :zawstydzony:

Centrum miasta leżącego w środku największego okręgu przemysłowego w Polsce - rzeczywiście, masz rację, tereny tam powinny być tak tanie, że hoho, co więcej - miasto powinno dopłacać inwestorom, którzy z łaski swojej chcieliby wykupić te tereny :] Pomyśl zanim coś napiszesz.

 

 

Co do WIZUALIZACJI - mogą ją sobie wsadzić głęboko. Wizualizacji stadionów to już w tym kraju było mnóstwo. Ja chcę w końcu zobaczyć jakiś gotowy PROJEKT zatwierdzony przez inżynierów budownictwa :roll: na razie to każdy będzie pokazywał ładniejsze wizualizacje.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Centrum miasta leżącego w środku największego okręgu przemysłowego w Polsce - rzeczywiście, masz rację, tereny tam powinny być tak tanie, że hoho, co więcej - miasto powinno dopłacać inwestorom, którzy z łaski swojej chcieliby wykupić te tereny krzywy.gif Pomyśl zanim coś napiszesz.

 

Nie ironizuj - chodzi mi o szczegóły - ile ma kosztować stadion, a ile teren, który ma dostać developer, żeby porównać dysproporcje - przykładowo we Wrocławiu teren, który miał dostać developer stanowił tylko 1/3 ceny stadionu mimo, że teren był bardzo atrakcyjny - przy samej obwodnicy autostradowej

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Zgodnie z zaproponowaną przez dewelopera koncepcją, po zakończeniu całości inwestycji z końcem 2010 r. gotowy stadion zostałby oddany miastu - najprawdopodobniej w wieczyste użytkowanie, natomiast Portugalczycy w zamian czerpaliby zyski z położonych tuż przy nim centrum handlowego o pow. blisko 54 tys. metrów kw., a także trzech apartamentowców.

 

Czyli miasto będzie musiał najprawdopodobniej płacić za użytkowanie stadionu - tak jak pisałem - ciekawe ile lat i za ile kasy

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Zgodnie z zaproponowaną przez dewelopera koncepcją, po zakończeniu całości inwestycji z końcem 2010 r. gotowy stadion zostałby oddany miastu - najprawdopodobniej w wieczyste użytkowanie, natomiast Portugalczycy w zamian czerpaliby zyski z położonych tuż przy nim centrum handlowego o pow. blisko 54 tys. metrów kw., a także trzech apartamentowców.

 

Czyli miasto będzie musiał najprawdopodobniej płacić za użytkowanie stadionu - tak jak pisałem - ciekawe ile lat i za ile kasy

:doh!:

do której Ty klasy chodzisz? 1 podstawówki? :|

Od kiedy wieczyste użytkowanie = płacenie inwestorowi? :rotfl:

I gdzie w tym tekście wynika to co zdołałeś, drogą nie wiem czego, wymyślić?

 

Miasto dostaje stadion ZA DARMO! Portugalczycy czerpią zyski z CENTRUM HANDLOWEGO I APARTAMENTOWCÓW. Nie zmuszaj mnie, żebym Ci to musiał tłumaczyć jeszcze bardziej łopatologiczną metodą bo stwierdzę, że wszystkie lata, które spędziłeś w szkole poszły na marne i wyślę Cię na nowo do szkoły :doh!:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Tomasz Zahorski został kolejnym nabytkiem zabrzańskiego Górnika. Urodzony w Olsztynie napastnik parafował dziś kontrakt ważny do 2011 roku, decydując się na zasilenie zespołu Górnika przed sezonem 2007/2008, mimo poważnego zainteresowania nim ze strony łódzkiego Widzewa.

 

 

23-letni piłkarz, występujący w rundzie wiosennej ubiegłego sezonu w barwach Górnika Łęczna, przeszedł do Zabrza z Groclinu Grodzisk Wielkopolski, na zasadzie transferu definitywnego.

 

- W Zabrzu tworzy się ciekawy klimat na wielką piłkę. Trener Wieczorek jest również osobą, która potrafi stworzyć dobry zespół. Myślę, że z każdym kolejnym meczem będę się coraz bardziej rozkręcał i spełnię oczekiwania moich nowych pracodawców, a przede wszystkim kibiców - tak skomentował swój angaż w Górniku perspektywiczny napastnik.

 

A tu Zahorski w koszulce Górnika http://gornikzabrze.pl/obrazki/cms/3733.obrazki.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×