Jump to content
Guest Profesor

Podaj dalej #4

Recommended Posts

Seth MacFarlane szcz??liwym zbiegiem okoliczno?ci nie znalaz? si? w samolocie, który uderzy? w WTC.

Share this post


Link to post

proponuj? wprowadzi? now? zasad? - nowe pytanie musi si? znacz?co ró?ni? tematyk? od poprzedniego. bo tak to ch**, dobra?o si? dwóch znawców jednego tematu i si? bawi? :|

Share this post


Link to post
proponuj? wprowadzi? now? zasad? - nowe pytanie musi si? znacz?co ró?ni? tematyk? od poprzedniego. bo tak to ch**, dobra?o si? dwóch znawców jednego tematu i si? bawi? :|

 

 

OT/ Czuj? si? wywo?any. Nie jestem znawc? tego tematu, a poza tym je?li jest to prawid?owa odpowied? to pytanie b?dzie niedotycz?ce FG /OT

Share this post


Link to post
proponuj? wprowadzi? now? zasad? - nowe pytanie musi si? znacz?co ró?ni? tematyk? od poprzedniego. bo tak to ch**, dobra?o si? dwóch znawców jednego tematu i si? bawi? :|

 

Powiedzial upierdliwy troll, ktory zadaje pytania tylko z jednego tematu :>

 

 

Dajesz timon.

Share this post


Link to post

Prosz? o wyja?nienie - t?umaczenie i rozwini?cie sensu zasady, która po niemiecku brzmia?a:

 

Stadtluft macht frei - Landluft macht eigen

Share this post


Link to post

Chodzi tu o:

Miejskie powietrze czyni wolnym - ziemskie (w sensie pozamiastowe) powietrze czyni w?asnym (tak w wolnym t?umaczeniu).

Dotyczy to potworów (w fantastyce), które w mie?cie mog?y ?y? w?asnym ?yciem, niezauwa?ane przez nikogo porusza? si? w nocy, a poza miastem cho? by?y ca?kowicie wolne, to mog?y by? wytropione i zamordowane;

Albo (inaczej to interpretuj?c) chodzi tu o to, ?e po prostu w mie?cie mo?na by?o si? czu? wolnym, robi? wszystko, a na wsi (poza miastem) posiada?o si? tylko w?asne prawa.

Share this post


Link to post

Przys?owie pochodzi ze ?redniowiecza i odnosi si? do miast tworzonych na prawie magdeburskim. Mieszczanie z takich miast stanowili wy?om w spo?ecze?stwie feudalnym poniewa? uzale?nieni byli tylko od w?adz miejskich które sami wybierali (i od w?adcy rzecz jasna, który im te przywileje dawa?). Na wsi wolno?? osobista by?a mniej lub bardziej ograniczona prawem feudalnym.

Share this post


Link to post

Gacek mimo pocz?tkowego zamotania poda? sens, który mia?em na my?li. Swoj? drog? zapisz? sobie to o tych potworach. Feanor odpowied? Gacka uzupe?ni?, wi?c to wam pozostawiam decyzj?, który zada pytanie. Na mój rozum powinien podawa? Gacek.

Share this post


Link to post

Niech Gacek daj?, ja da?bym znowu historyczne i Fiki b?dzie si? burzy? ;)

Share this post


Link to post

Nie jest to ?adna wybitna zagadka, ale równie? historyczna. :)

 

Siostra wy?miewanego "Bucika", córka wybitnego niemieckiego Rzymianina, pierwsza wyniesiona na o?tarze, i cho? nie by?a bynajmniej boska lub czcigodna, to takim tytu?em zosta?a obdarzona, gdy nie mog?a ju? si? nim cieszy?.

 

Podaj imi? tej postaci historycznej i imi?, pod którym by?a czczona i jego znaczenie z j?zyka ?aci?skiego.

Share this post


Link to post

Julia Druzylla, czczona pod imieniem Diva Drusilla, czyli boska Druzylla.

Share this post


Link to post
Julia Druzylla, czczona pod imieniem Diva Drusilla, czyli boska Druzylla.

Ale czczona by?a pod innym imieniem. :>

Share this post


Link to post
mo?e uzupelni?...by?a czczona pod imieniem Pantei

 

Siostra wy?miewanego "Bucika", córka wybitnego niemieckiego Rzymianina, pierwsza wyniesiona na o?tarze, i cho? nie by?a bynajmniej boska lub czcigodna, to takim tytu?em zosta?a obdarzona, gdy nie mog?a ju? si? nim cieszy?.

 

Podaj imi? tej postaci historycznej i imi?, pod którym by?a czczona i jego znaczenie z j?zyka ?aci?skiego.

Share this post


Link to post

Po angielsku znalaz?em t?umaczenie Panthea jako "of all gods" Nie wiem jednak jak to przet?umaczy? ;] Królowa/pani wszystkich bogów.

Share this post


Link to post
Po angielsku znalaz?em t?umaczenie Panthea jako "of all gods" Nie wiem jednak jak to przet?umaczy? ;] Królowa/pani wszystkich bogów.

Dajesz dalej. :)

Z tego, co wiem, to mo?e by? równie? to t?umaczone jako "pantera", ale to chyba w "brudnej" ?acinie.

Share this post


Link to post

Czym s? lub by?y sainte chemise i gdzie si? znajdowa?y?

Share this post


Link to post

Szaty (szal?) Maryi Dziewicy, w Katedrze Notre-Dame w Chartres.

Share this post


Link to post

To ja tradycyjnie - Thorgalowo:

 

W jednym z albumów Thorgal z Aarici? trafiaj? do miasteczka, w którym ksi??niczka Wikingów rozwi?zuje pewn? zagadk?, przez co zostaje rozdzielona z ukochanym (a dzi?ki czemu zawi?zuje si? akcja jej odzyskania). Pytanie brzmi: co to za zagadka i w jaki sposób rozwi?za?a j? Aaricia.

 

:D

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...