Skocz do zawartości
Fenomen

Reprezentacja Polski

Rekomendowane odpowiedzi

Ale robicie zamieszanie z tym Szpakiem :]

Ocenia? mo?emy, krytykowa? itp - ale to nie zmienia faktu, ?e mamy 3 punkty. I nie ma co si? wi?cej rozwodzi? nad tym meczem - i w takim aspekcie nale?y rozpatrywa? s?owa Szpakowskiego.

Za to sztab ma tyle materia?u, ?e kolega Nawa?ka to do poniedzia?ku powinien siedzie? przy laptopie. I niech sobie oni oceniaj? i wyci?gaj? wnioski.

Ja o tym meczu chc? jak najszybciej zapomnie?.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Skal? FM:

 

Boruc [4] - zawalona bramka, niepewny w ka?dej interwencji. W kolejnym meczu powinien usi??? na ?awce. Ka?dy jego kontakt z pi?k? przyprawia? mnie o palpitacje serca :]

Wasilewski [5] - to ten z bia?ymi w?osami? Jedno ofensywne wej?cie przez ca?y mecz a poza tym niewidoczny.

B?k [7] - obok marno?ci naszej defensywny najlepszy gracz.

Dudka [5] - wspó?winowajca przy utracie bramki. Tyle o nim s?ysza?em w tym meczu. Obok Buruka najs?absze ogniwo reprezentacji.

?ew?akow [6] - Nic nie zawali? i niczym si? nie wyró?ni?.

 

B?aszczykowski [7] - poszala? sobie w pierwszej po?owie i zosta? zmieniony ale ogólnie nie wypad? ?le.

Lewandowski [6] - kolejny z graczy, którzy przeszli obok meczu. Te strza?y panu Bogu w okno móg? sobie darowa?.

Krzynówek [8] - od 60. minuty najlepszy gracz na boisku. To co robi? do wyrównania lepiej przemilcze?.

?urawski [5] - razem ze swoim koleg? z Celticu wypad z reprezentacji. Równie ?enuj?cy jak Boruc i Dudka. Jak odnajdzie form? to z przyjemno?ci? popatrz? na jego gr? ale takiego ogl?da? go nie chc?.

 

Smolarek [7] - gdyby nie bramka powiedzia?bym, ?e równie? przeszed? obok meczu ;)

Rasiak [6] - bezbarwny

 

Rezerwowi:

 

Saganowski [7,5] - je?eli do tej pory wszystkie podej?cia Sagana do reprezy by?y s?abe tak to by?o znakomite. To on zamiast ?urawskiego powinien zagra? z Armeni?.

?obodzi?ski [7] - dobrze zast?pi? B?aszczykowskiego, szarpa? praw? stron?, dobrze do?rodkowywa?. Warto si? zastanowi? czy to nie on powinien wyj?? w pierwszej jedenastce na mecz z Armeni?.

Sobolewski - brak oceny

 

Taki sk?ad chcia?bym zobaczy? w ?rod?: Kowalewski - Bronowicki, B?k, ?ew?akow, Wasilewski - Krzynówek, Ka?mierczak, Gargu?a, ?obodzi?ski - Saganowski, Smolarek. Na boisku powinni si? te? pojawi? po przerwie Ujek i B?aszczykowski. Na ?awie nie powinno by? Boruca i ?urawskiego - na trybuny z nimi :]

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Boruc [5] - Wielb??d bardzowielogarbny przy bramce, potem kilka bardzo niepewnych interwnecji. ?adny opierdol musia? dosta? w przerwie, bo w drugiej po?owie ju? nic nie zbaboli?.

 

Wasilewski [6] - spó?nia? si?, ale nic powa?nego nie zawali?, co jest raczej pozytywem po tym meczu.

B?k [7] - mia?em ju? go serdecznie do?? w naszej kadrze, ale od kilku spotka? ponownie przekona? mnie do siebie

Dudka [4] - ?lepe dziecko we mgle

?ew?akow [6] - zob.: Wasilewski

 

B?aszczykowski [7] - póki nie spuch?, gra?, i to naprawd? dobrze. akcja, w której rzuci?o si? na niego pi?ciu Azerów, a on i tak zdo?a? do?rodkowa?, w miar? celnie - mjód.

Lewandowski [6] - Mo?e i gra?, ale nic z tego w ?adn? stron? nie wynika?o

Krzynówek [6] - Za gr? [4], za bramki [8].

?urawski [4] - Bez udanego zagrania przez ca?y mecz. Jak dla mnie chwilowo out z kadry.

 

Smolarek [6] - du?o, bardzo du?o krzywdy zrobi?a mu my?l taktyczna Leo B. 'zagrajmy sobie dwoma lewoskrzyd?owymi', w zwi?zku z czym obaj z Krzynkiem sobie w pierwszej po?owie g?ównie przeszkadzali. Pó?niej by?o ju? tylko lepiej, cho? i tak odlegle od standardu, do którego nas obaj gracze przyzwyczaili.

Rasiak [6] - praktycznie osamotniony w ataku (zob.: taktyczna, my?l Leo B.), wiele zdzia?a? nie móg?. Szarpa?, stara? si?, mia? par? udanych d?ugich pi?ek do B?aszczykowskiego, ogólnie wyst?p na ma?y plus.

 

Saganowski [8] - gra? krótko, ale i tak by? najlepszy w polskiej ekipie.

?obodzi?ski [7] - wszed? na przys?owiowego podm?czonego rywala, dobrze kontynuowa? szarpanie B?aszczykowskiego

Sobolewski [6] - zob.: Lewandowski.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
B?k [7] - mia?em ju? go serdecznie do?? w naszej kadrze, ale od kilku spotka? ponownie przekona? mnie do siebie

Najlepszy, najrowniej grajacy reprezentant ostatnich kilku lat i Ty miales go dosc? :| Oby zdrowie mu dopisalo i gral jak najdluzej bo drugiego takiego defensora dlugo miec nie bedziemy.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Skala 1-6

 

Boruc 1- straszny babol, ca?e szcz?scie ?e tylko jeden bo mog?y by? trzy.

Wasilewski 2,5- bardzo bezbarwny, wogole prawie do przodu nie szed? w obronie lepiej ni? w ofensywie

?ew?akow 3- troche lepiej od Wasilewskiego ale te? do przodu ?eadko wychodzi

Dudka 2- zawali? bramke pare niepewnych interwencji, najs?abszy w obronie

B?k 3,5- najlepszy nasz obro?ca strasznie poturbowany w tym meczu

B?aszczykowski 3- najlepszy w pierwszej po?owie potem zgas? bo jako jedyny przebiega? pierwsza cz??? spotkania

Lewandowski 2- po nim spodziewa?em si? du?o wi?cej bo by? chwalony na Ukrainie, na boisku strasznie zagubiony wi?kszo?? poda? do obro?ców

Krzynówek 3,5-bardzo s?abo do 60 minuty ale on poni?ej jakiego? poziomu nie schodzi 2 gole i odrazu wy?sza nota

?urawski 1- nic ale to nic nie gra?, wstawiony do sk?adu za nazwisko w nast?pnym meczu bym go nawet na ?awke nie da? bo zupe?nie nie ma formy

Rasiak 2,5- oprócz znoka?towania paru Azerów niczym si? nie wyró?ni?

Smolarek 3- gola troche pobiega?, wiatru narobi? i to tyle

rezerwowi:

Saganowski 4- mocno poci?gn?? nasz? gre w nast?pnym meczu powinien zacz?? od pocz?tku

?obodzi?ski 3- Kilka niez?ych akcji od momentu wej?cia do drugiej bramki pó?niej znik?

Sobolewski - za krótko gra?

 

Ogólnie mecz bardzo s?aby ale wa?ne zwyci?stwo bo Serbia i Portugalia goni? nas. Na Azerów wystarczy?o tak naprawde dobre 5 minut z Armenia trzeba zagra? znacznie lepiej.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
IMHO powiedzia? bardzo dobrze. Nam nie przystoi ocenia? wygranych, a wnioski i analiza to ju? rola sztabu, a nie nasza rolleyes.gif

 

A my wezmy slomki w zeby i udawajmy wioskowych glupkow, bo co my tam o pilce mozmey wiedziec?

Patrz co napisa? me_who, nic doda? nic uj??. Nie ma sensu wyci?ga? dla nas wniosków po s?abszym meczu. Ka?dy chyba zdawa? sobie spraw? jak ci??ko b?dzie. Azb. dot?d nie przegra? u siebie, a my mieli?my du?e problemy z kadr?. Wa?ne, ?e mimo gorszej gry potrafili?my wygra? i to w dodatku, gdy przegrywali?my.

Prawd? mówi?c jestem zadowolony z tego meczu, wygrali?my, du?o ?adnych akcji, mankamentem by?a nie pewna obrona, ale to nie jest nowo?? akurat. Licz? si? 3pkt, a sztab wyci?gnie wnioski, Leo udowodni? ju?, ?e robi to jak nikt dot?d.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Skala eFeMowska:

 

Boruc [6] - zawalona bramka, niepewna gra - robi? wszystko, by?my si? za bardzo nie nudzili (to pos?anie pi?ki do góry, zamiast do przodu - miszcz :keke:)

Wasilewski [6] - wyró?nia? si? - szkoda, ?e jedynie now? fryzurk?. Poza tym jedna akcja ofensywna - nowoczesny O P proszony na sal?!

B?k [7] - przynajmniej gra? w miar? pewnie.

Dudka [5] - pomóg? Arturowi zdoby? gola dla rywali, preparat zwi?kszaj?cy ilo?? adrenaliny w ?y?ach :P

?ew?akow [6] - prz?ci?tny wyst?p - ani na plus, ani na minus.

 

B?aszczykowski [7] - póki mia? si?y, szarpa?, o?mieszy? kilka razy obro?ców, ale jak os?ab? - niewidoczny.

Lewandowski [6] - pono? w super formie. Je?eli to prawda, Leo - nie wystawiaj go!

Krzynówek [8] - mi?o mu si? spa?o w I po?owie, ale jak si? obudzi? po przerwie to zrobi?, co do niego nale?a?o i zdoby? dwie brameczki.

?urawski [5] - dzi?kujemy za takiego kapitana, co ani strzela, ani rozgrywa.

 

Smolarek [7] - próbowa?, ale to nie ta forma, co w meczu z Portugali?.

Rasiak [6] - nadal nie umie gra? w reprezentacji.

 

Rezerwowi:

 

Saganowski [8] - ?wietna zmiana. O?ywi? gr?, doprowadza? obro?ców rywali do szewskiej pasji i ?adny zwód. Musi by? pierwszy sk?ad ;)

?obodzi?ski [8] - te? da? dobr? zmian? za zm?czonego B?aszczyka. Kilka razy nie?le szarpn?? praw? stron?.

Sobolewski - za krótko gra?.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Rasiak [6] - nadal nie umie gra? w reprezentacji.
Po prostu reprezentacja nie umie gra? z Rasiakiem. Ile razy tak by?o, ?e d?uga pi?ka by?a adresowana na niskiego Smolarka, zamiast na Rasiaka, który móg?by j? zgra? w?a?nie Smolarkowi.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Źródło: PAP

 

Dwaj zawodnicy piłkarskiej reprezentacji Polski - obrońca Jacek Bąk i napastnik Euzebiusz Smolarek, nie wzięli udziału w niedzielnym rozruchu w Erewanie. Obaj doznali kontuzji w meczu z Azerbejdżanem i ich występ w spotkaniu eliminacji mistrzostw Europy z Armenią nie jest pewny.

 

Poważniejszy jest uraz Bąka. Doznał on silnego stłuczenia nogi w okolicach ścięgna Achillesa. Po meczu ból był na tyle silny, że sztab medyczny miał problemy z zabandażowaniem nogi. Z kolei Smolarek ma stłuczoną stopę. Obaj nie pojechali na trening.

 

Po zajęciach piłkarzy czeka odnowa biologiczna. W poniedziałek selekcjoner Leo Beenhakker przeprowadzi dwa treningi.

 

Oby zdążyli się wyleczyć na mecz z Armenią

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Napisze cosik o meczu.

 

Słąbo nawet bardzo ałabo ale tego się można spodziewać przecież każda drużyna ma kryzys formy, okres na mecze kiepski (biorąc pod uwage forme reprezentacji polski dotychczas w okresach letnich), zawodnicy zmęczeni sezonem, niektórzy kompletnie bez formy ( Żurawski, Boruc dla którego ostatnim meczem "o coś" był mecz z Milanem, Krzynówek, Lewandowski). Mam do zarzucenia trenerowi jedną rzecz mianowicie to że popełnia "błąd" poprzedników powołując i wystawiając zawodników, którzy są kompletnie bez formy np. Żurawski. Reszte przemilcze gdyż jestem anty Benhakeer :kekeke:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Grunt, ze sa 3 punkty i chwala naszym ze potrafili jednak odwrocic losy meczu. A co do Rasiaka - w przeciwienstwie do Sagana jest zbyt statyczny i przez to jego gra jest zbyt czytelna dla obroncow przeciwnika. I na koniec - Borucowi to sie chyba utylo i to zdrowo?! :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Łobodziński [8] - też dał dobrą zmianę za zmęczonego Błaszczyka. Kilka razy nieźle szarpnął prawą stroną.
hmm, nie za wysoko jednak?:>

A co do Boruca, rzeczywiscie wygladal jak po dawce (solidnej :keke: ) C2H5OH - czekałem tylko, jak zachce mu sie zrobić interwencje a'le Rene Higuita :keke:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Rasiak [6] - nadal nie umie grać w reprezentacji.
Po prostu reprezentacja nie umie grać z Rasiakiem. Ile razy tak było, że długa piłka była adresowana na niskiego Smolarka, zamiast na Rasiaka, który mógłby ją zgrać właśnie Smolarkowi.

I 3-4 razy pokazał Rasiak, że potrafi zgrać dobrze piłkę, o ile jest na niego grana. A że nie jest, to chyba nie jego wina...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Ja zauwazylem ze Rasiak sie jakby troche poprawil pod wzgledem szybkosciowym w tej Anglii, ale to moze zludzenie ;)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Rasiak [6] - nadal nie umie grać w reprezentacji.
Po prostu reprezentacja nie umie grać z Rasiakiem. Ile razy tak było, że długa piłka była adresowana na niskiego Smolarka, zamiast na Rasiaka, który mógłby ją zgrać właśnie Smolarkowi.

I 3-4 razy pokazał Rasiak, że potrafi zgrać dobrze piłkę, o ile jest na niego grana. A że nie jest, to chyba nie jego wina...

 

Niby masz racje ale w dzisiejszym futbolu taki napastnik i taka taktyka to juz czysty archaizm. Ja tam nawet Grzesia lubie bo w sumie to nieglupi chlop jest ale gra to sie faktycznie nadaje co CCL i nizej bo tam jeszcze czesc ekip preferuje taki styl gry.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Mecz jaki był, taki był. Trzy punkty zdobyte, więc założenie zrealizowane. Teraz pozostaje nam cieszyć się, że nie podejmujemy Portugalii, a "jedynie" Armenię. Mimo nienajlepszego, aczkolwiek wygranego, spotkania z Azerami, trzeba być optymistami przed środowym (?) meczem.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Rasiak [6] - nadal nie umie grać w reprezentacji.
Po prostu reprezentacja nie umie grać z Rasiakiem. Ile razy tak było, że długa piłka była adresowana na niskiego Smolarka, zamiast na Rasiaka, który mógłby ją zgrać właśnie Smolarkowi.

I 3-4 razy pokazał Rasiak, że potrafi zgrać dobrze piłkę, o ile jest na niego grana. A że nie jest, to chyba nie jego wina...

Niby masz racje ale w dzisiejszym futbolu taki napastnik i taka taktyka to juz czysty archaizm. Ja tam nawet Grzesia lubie bo w sumie to nieglupi chlop jest ale gra to sie faktycznie nadaje co CCL i nizej bo tam jeszcze czesc ekip preferuje taki styl gry.

OK, archaizm. Jak więc nazwać taktykę gry wysokimi piłkami do Smolarka czy Żurawskiego? Głupotą obrońców? Pewnie po części tak, ale skoro tak kopią, to raczej powinni kierować piłki na zdecydowanie lepszego w powietrznych pojedynkach od wspomnianej dwójki Rasiaka.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Taki skład chciałbym zobaczyć w środę: Kowalewski - Bronowicki, Bąk, Żewłakow, Wasilewski - Krzynówek, Kaźmierczak, Garguła, Łobodziński - Saganowski, Smolarek. Na boisku powinni się też pojawić po przerwie Ujek i Błaszczykowski. Na ławie nie powinno być Boruca i Żurawskiego - na trybuny z nimi

Ciężko będzie :)

 

Co do Rasiaka, to skoro jest w futbolu miejsce dla Croucha, to jest również dla Grześka. Nawet ta przewrotka ze spalonego w pierwszych minutach gry w stylu Croucha była :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

No właśnie, też mi się zdaje, że Garguła nie gra, bo jest przemęczony, czy kontuzjowany. Czytałem w Przeglądzie dzisiaj, że wrócił z kliniki z Bochum.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

http://sport.onet.pl/0,1248713,1548126,wiadomosc.html

 

Proooof mówiłeś coś o nieświeżym barszczyku :keke: . Przecież wodę mieli swoją wozić? Znowu zaczyna się tłumaczenie?

A tak przy okazji to proszę Leo o nie wystawianie w jutrzejszym meczu Artura Boruca. Niestety pewnie Leo go wystawi, żeby dać mu szansę na rehabilitację.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×