Skocz do zawartości
Adriano

Liga hiszpańska (Liga BBVA)

Rekomendowane odpowiedzi

@m4ti

Bezpo?rednie mecze.

Real ma przewag? - 2-0H i 3-3A. To taki "niewidzialny" punkt.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
ja bym jeszcze Valencii nie skre?la?...

 

Ja w mistrzostwo Valencii nie wierz? bo gdyby musieli goni? tylko jedn? dru?yn? i mieli do niej straty 4 punty to szanse by by?y a tak rywali jest a? 3 i ka?dy ma wi?cej punktów, a zosta?y tylko 3 kolejki czyli 9 punktów i nie wierz?, ?e akurat ca?a trójka b?dzie traci? punkty by Valencia ich wyprzedzi?a. Gdyby goni?a jedn? dru?yn? to mo?e i by mia?a szans? a tak za ma?o kolejek do ko?ca by my?le? o wygraniu ligi. Dlatego Real, Barcelona lub Sevilla b?d? mistrzami. Której dru?ynie uda si? zachowa? dobr? form? i koncentracj? do ko?ca b?dzie si? cieszy? po 38 kolejce.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
W?adze Hiszpa?skiej Ligi Pi?karskiej (LFP) oskar?y?y s?dziów o szkodzenie rozgrywkom i interesom klubów.

Arbitrzy prowadz?cy spotkania w Primera Division krytykuj? przepisy dotycz?ce ?ó?tych kartek i w ramach protestu nie wype?niaj? we w?a?ciwy sposób protoko?ów meczowych.

 

Sprawia to, ?e nie mo?na zawiesi? zawodników nawet je?li uzbierali oni odpowiedni? liczb? kartek. S?dziowie s? niezadowoleni z tego, ?e kluby mog? zakwestionowa? ka?d? kartk? przyznan? w trakcie meczu ligowego. Zdaniem LFP protest s?dziów szkodzi klubom i prawdopodobnie podj?te zostan? kroki dyscyplinarne.

 

- Oni stwarzaj? problemy i niszcz? rozgrywki swoimi dzia?aniami. ?ami? przepisy i powinny zosta? podj?te w stosunku do nich dzia?ania dyscyplinarne. Walka o mistrzostwo Hiszpanii jest w tym sezonie bardzo zaci?ta, a oni swoimi dzia?aniami szkodz? interesom wielu klubów - powiedzia? rzecznik LFP agencji Reuters.

 

LFP mo?e zawiesi? s?dziów na 2-4 miesi?cy, a je?li uzna, ?e umy?lnie z?amali przepisy, wówczas zawieszenie mo?e by? rozszerzone do 12 miesi?cy.

PrimeraDivision.pl

 

Jak dla mnie jest to co najmniej ?mieszne i taka sytuacja nie powinna mie? w ogóle miejsca i to w ?adnej lidze, a szczególnie w La Liga przy takim uk?adzie czo?ówki.

 

W takim np. Realu jest trzech zagro?onych zawodników jedno meczow? absencj? i mimo, ?e ?ycz? im jak najlepiej to przecie? je?li dostan? kolejn? ?ó?t? kartk? to powinni pauzowa?.

 

Nie od dzi? poziom s?dziowania w Primera Division budzi? moje w?tpliwo?ci, ale to ju? jest przesada. Skoro LFP postanawia komu? zdj?? kartk? to ma do tego prawo i wszelkie odpowiedzialno?ci bierze na swoje barki.

 

Z powodu "bojkotu" przepisów przez s?dziów ostatni weekend 13 graczy unikn??o zawieszenia, a kolejnych 10 mo?e unikn?? tej kary w najbli?szej kolejce ligowej.

RealMadrid.pl

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

o tym niedawno (chyba dwa tygodnie temu) w c+ ju? opowiada? Or?owski... je?li faktycznie jest tam taki burdel i nie ma komu i jak nad nim zapanowa?, to szykuj? si? niez?e jaja na zako?czenie tego sezonu

mam tylko nadziej?, ?e w przysz?ym sezonie ju? do takich absurdalnych sytuacji nie b?dzie dochodzi?o...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Gość Dimhil

O tym, ?e s?dziowanie w Hiszpanii stoi na poziomie ligi polskiej wiemy nie od dzi? i nie jest to ?adna nowo??. Najlepszym przyk?adem jest odebranie Realowi 3 ptk w meczu z Racingiem.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Tak wi?c zosta?y dwie kolejki do ko?ca tego sezonu PD. I tak naprawd? s?dz?, ?e z trójki walcz?cej o mistrza najbardziej na mistrza nie zas?u?y?a moja ukochana Barcelona. Nie zas?u?y? na nie te? Real. Powinna zwyci??y? Sevilla. Barca mia?a dobr? pierwsz? po?ow? sezonu, Real za? drug?. Real Barcelona albo FC Madryt by?yby fenomenalnymi dru?ynami tego sezonu ;). Zarówno Katalo?czycy jak i dru?yna sto?eczna szybko odpad?y z Ligi Mistrzów, a Sevilla walczy?a i wygra?a Puchar UEFA. Ale tu te? wchodzi kwestia przem?czenia. I niestety pi?ka no?na nigdy nie by?a i nie b?dzie sprawiedliwa... Niemniej jednak pozostaje czeka? do ko?ca.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Taaa Sevilla, ciekawe za co? :|

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Taaa Sevilla, ciekawe za co? :|

Cho?by za to, ?e nie nazywa si? Real Madryt :roll:

 

daj mi jeden argument, dla którego Sevilla nie powinna wygra? ligi...

 

jak dla mnie to najrówniej graj?ca dru?yna tego sezonu i chyba najbardziej sprawiedliwie by?oby, gdyby to ona zwyci??y?a, bo tak jak napisa? timon, zarówno Barca jak i Real mia?y fenomenalne po?ówki sezonu, a ?eby wygrywa? trzeba gra? dobrze przez CA?Y sezon (nie licz? krótkiego, noworocznego kryzysu)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Taaa Sevilla, ciekawe za co? :|

 

 

To ze jestes kibicem jakiegos zespolu nie oznacza ze ten zespol najbardziej zaluzyl na zwyciestwo w lidze.

 

Moim zdaniem powinna wygrac Sevilla, bo graja caly sezon rowno i na dodatek grali do konca w obu pucharach.

I zeby nie bylo - najbardziej lubie Barcelone wiec jestem obiektywny.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Dlaczego nie Sevilla? Jeden i najwa?niejszy ma mniej punktów ni? Real i Barcelona. Sevilla jak na wcze?niejsze sezony gra bardzo dobrze ale jednak gdzie? punkty potraci?a. Mo?e nie mia?a jakie? wi?kszej serii wpadek pod rz?d jak np. Real ale swoje wpadki zaliczy?a. Mieli ambitny plan walczy? o potrójn? koron? i nadal maj? szans? ale tak szerokiego sk?adu nie maj? by bez odbiciu si? na formie w lidze uda?o. Za sam? efektown? gr? mistrzostwa si? nie przyznaje i jednak troch? jeszcze musz? si? nauczy? i mie? szersz? kadr?.

Dlaczego Real mia?by zas?u?y? na mistrzostwo. Bo gra? fatalnie w rundzie wiosennej, a mimo tego potrafi? utrzymywa? si? w czo?ówce i na ko?cu zaatakowa? skutecznie. Z czo?ówk? maj? ?wietny bilans bo 4 punkty z Barcelon? i korzystny bilans, 3 punkty z Sevill? i niekorzystny bilans, 6 punktów z Valenci?. Mimo, ?e w ?rodku sezonu przebudowano sk?ad dokupuj?c m?odych graczy z Argentyny to potrafili jeszcze stworzy? zespó? gdy nikt na nich nie stawia?. My?l?, ze to wystarczaj?cy argument dlaczego Real zas?u?y?. Real gra? fatalnie to jak to mo?liwe, ?e tak ?wietnie graj?ca Sevilla nie uzyska?a znacznej przewagi nad Realem tylko zawsze by?y bardzo blisko. Wida?, ?e kto? ma mylne wra?enie o formie Sevilli w ci?gu ca?ego sezonu. I gadanie kto zas?u?y?, a kto nie ma taki sam sens to czy wa?niejsza jest Premiership czy Liga Mistrzów.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Taaa Sevilla, ciekawe za co? :|

Cho?by za to, ?e nie nazywa si? Real Madryt :roll:

 

daj mi jeden argument, dla którego Sevilla nie powinna wygra? ligi...

 

jak dla mnie to najrówniej graj?ca dru?yna tego sezonu i chyba najbardziej sprawiedliwie by?oby, gdyby to ona zwyci??y?a, bo tak jak napisa? timon, zarówno Barca jak i Real mia?y fenomenalne po?ówki sezonu, a ?eby wygrywa? trzeba gra? dobrze przez CA?Y sezon (nie licz? krótkiego, noworocznego kryzysu)

 

 

No do Realu jeszcze im brakuje :keke:

 

Sevilla, ma chyba najgorszy bilans w spotkaniach pomi?dzy zespo?ami, które si? licz? w walce o mistrza (Real, Barcelona) A mistrza zdobywa si? w du?ej mierze wygrywa si? w?a?nie w takich spotkaniach.

 

 

@Zimny, samo to ?e jeste? kibicem Barcelony czyni Ci? nieobiektywnym, bo cules nie ?ycz? jak najlepiej Realowi. :)

 

Na mistrza zas?u?y ta dru?yna, która ma najwi?cej punktów.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

I co z tego? Wygrywa ten kto ma wi?cej punktów, a Sevilla póki co ma ich najmniej z trójki walcz?cej o majstra. Gadanie kto powinien, a kto nie nic nie da i prawda jest taka, ?e wygra dru?yna, która zagra najlepiej dwa ostatnie mecze i b?dzie mia?a do tego szcz??cie bo przegraj? dwie pozosta?e ekipy.

 

Mo?e i Sevilla gra?a najrówniej, ale w pi?ce jak w ?yciu trzeba mie? szcz??cie.

 

Yoda widz?, ?e tym samym tokiem my?lowym poszed? :]

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
@Zimny, samo to ?e jeste? kibicem Barcelony czyni Ci? nieobiektywnym, bo cules nie ?ycz? jak najlepiej Realowi. :)

 

Na mistrza zas?u?y ta dru?yna, która ma najwi?cej punktów.

 

Z jednej strony tak ale nie na tym to polega zeby gorzej zyczyc wrogom tylko dobrze zyczyc swojej druzynie :P

 

A mistrza zdobedzie ta druzyna ktora bedzie miala najwiecej punktow choc nie zawsze musi byc to zasluzone zwyciestwo :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

W sumie racja, ale przegrane Realu Ci? pewnie ciesz? :>

 

EOT

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Sevilla, ma chyba najgorszy bilans w spotkaniach pomi?dzy zespo?ami, które si? licz? w walce o mistrza (Real, Barcelona) A mistrza zdobywa si? w du?ej mierze wygrywa si? w?a?nie w takich spotkaniach.

Zwyk?o si? raczej mawia?, ?e mistrzostwo zdobywa si? zwyci?stwami w meczach z potencjalnie s?abszymi rywalami. To tak tytu?em OT...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Zwyk?o, ale w tym sezonie w PD Real dostawa? baty ze s?abszymi rywali a z lepszymi dawa? sobie dobrze rade. Trzeba wi?c w tym sezonie w PD wygrywa? z najsilniejszymi, ?eby by? na szczycie ;>

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Eeee tam, pokr?tna sofistyka... ;]

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Na mistrza zasłuży ten, kto będzie pierwszy po 38 kolejce. Prawda jest taka, że będzie to najsłabszy, a przynajmniej najmniej regularny mistrz Hiszpanii od ładnych paru lat.

 

Kiedy drużyny z czołówki zaliczyły tyle wpadek w przeciągu całego sezonu? Wystarczyła jedna drużyna grająca cały sezon na wysokim poziomie. Barca z poprzednich sezonów potrafiła tak grać i zdobywała majstra w cuglach, na parę kolejek przed końcem.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

No bez przesady. Tym charakteryzuje się liga hiszpańska. Można przegrać kilka meczy do wygrania, bo inni pretendenci do tytułu też takie przegrywają. Niezależnie od pozycji w tabeli derby Barcelony zawsze są ciężką przeprawą dla Dumy Katalonii. Z drugiej strony Baskowie zawsze specjalnie mobilizują się na Królewskich. Nie ma lekko ;)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Z drugiej strony Baskowie zawsze specjalnie mobilizują się na Królewskich. Nie ma lekko wink.gif

Szkoda, że w Bilbao już nie gra Del Horno. Pamiętam sezon, kiedy ten lewy obrońca w dwóch meczach ligowych przeciwko Realowi strzelił trzy bramki :) To był jego ostatni sezon w Athleticu, a potem poszedł do Chelsea. Teraz chciałbym, żeby na ten jeden mecz wrócił do baskijskiej drużyny :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×